Lomateemat

Hyvinvointilomien lomajaksot on jaettu eri teemojen alle. Tavoitteena on ollut teemoituksen avulla tehdä sopivan lomaryhmän löytäminen hakijalle helpommaksi. Hakija voi sähköisen hakulomakkeen kautta listata kaikki ne kohteet, jotka tarjoavat esim. Sydänlomaa ja tehdä hakupäätöksen lomakohteen tekemän alustavan malliohjelman perusteella.
Malliohjelmat löytyvät sähköisestä hakulomakkeesta lomakohteen nimeä klikkaamalla.

Lomateemojen sisällöt

Lapsiperhelomien (Lapsiperheiden talviloma, Lapsiperheiden pääsiäisloma, Lapsiperheloma (kesäaika), Lapsiperheiden syysloma, Lapsiperheiden joululoma) tavoitteena ovat perheen sisäisen dynamiikan vahvistaminen, vertaistuen saaminen muilta lapsiperheiltä, uusien ystävyyssuhteiden luominen, yksinäisyyden torjuminen sekä ryhmäytyminen.
Lomat ovat suunnattuja perheille, joissa on vähintään yksi alle 16-vuotias lapsi.

Yhden vanhemman perheiden loman tavoitteena ovat perheen sisäisen dynamiikan vahvistaminen, vertaistuen saaminen muilta yhden vanhemman perheiltä, uusien ystävyyssuhteiden luominen, yksinäisyyden torjuminen sekä ryhmäytyminen. Yhden vanhemman perheiden lomille voivat hakea sekä totaaliyksinhuoltajat että yhteishuoltajat.
Lomat ovat suunnattuja perheille, joissa on vähintään yksi alle 16-vuotias lapsi.

Hyvänmielen loman tavoitteena ovat psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen, arjen hallinnan keinojen etsiminen, yksinäisyyden torjuminen sekä vertaistuen saaminen. Tavoitteena on, että lomailija aktivoituu oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen arjessa.

Yhdessä enemmän -lomalla käsitellään yksinäisyyttä ja sen torjumista, luodaan uusia ystävyyssuhteita, ryhmäydytään ja saadaan vertaistukea oman hyvinvoinnin tukemiseen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Muistiloman tavoitteena on kehittää muistia erilaisten harjoitteiden avulla, antaa avaimia toimintakyvyn ylläpitämiseen, saada vertaistukea muilta lomalaisilta sekä torjua yksinäisyyttä.

Sydänlomalla käsitellään sydämen terveyden merkitystä toimintakyvyn ylläpitämiseen, saadaan vertaistukea muilta lomalaisilta sekä ryhmäytymisen avulla torjutaan yksinäisyyttä.

Puhtia työvuosiin – työikäisten lomalla painottuvat psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen, arjen hallintakeinojen jakaminen, vertaistuki, yksinäisyyden torjuminen sekä ryhmäytyminen

Työttömien loman tavoitteena ovat psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen, arjen hallinta, vertaistuki, ryhmäytyminen, yksinäisyyden torjuminen sekä uusien ystävyyssuhteiden luominen

Aikuisten joululomalla painottuvat vertaistuki, uusien ystävyyssuhteiden luominen, yksinäisyyden torjuminen sekä ryhmäytyminen.