Tuetut lomat ryhmille

Ryhmälomat toteutetaan yhteistyössä erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
Esimerkkeinä näistä ovat erilaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä eläkeläisten, maahanmuuttajien ja työttömien yhdistykset sekä seurakunnat.

Lomatoiminnan toteutumisen edellytyksenä on Sosiaali- ja terveysministeriöltä Veikkausvoittovaroista saatava avustus.

Vuoden 2021 tuettujen ryhmälomiemme hakuaika on päättynyt 31.5.2020.

Tuettu ryhmälomaa ensi vuodelle haki noin 280 yhdistystä ja yhteisöä. Ilmoitamme loman saaneille ryhmille hyväksyvistä päätöksistä syksyllä 2020.

Huomioittehan, että lomajaksolle hakevien henkilöiden hakemukset lähetetään vasta, jos ryhmä on saanut Hyvinvointilomilta hyväksyvän päätöksen lomasta.

Mikäli ryhmälomahakemuksia tulee enemmän kuin Hyvinvointilomat voi toteuttaa, niin valinta suoritetaan seuraavilla perusteilla:

  1. Ensikertalaisuus: yhdistys hakee ensimmäistä kertaa tuettua lomaa Hyvinvointilomien tai jonkun muun lomajärjestön kautta tai edellisestä hakemuksesta on kulunut yli viisi vuotta.
  2. Yhteiskunnallinen tarve ja ajankohtaisuus: esimerkiksi erilaiset perheet, työttömien aktivointi, omaishoitajien virkistys, yksinäisyyden poistaminen, terveyden edistäminen.
  3. Kohderyhmä ja markkinointi: kenelle loma kohdennetaan ja millä menetelmillä lomaa markkinoidaan (esimerkiksi henkilökohtainen etsivä/löytävä työ, avoin tiedotus).

Ryhmälomalle hakevien henkilöiden tulee täyttää tuetun loman hakemus samalla tavalla kuin yleishaun lomajaksoille haettaessa. Lisätietoa hakemuksen täyttämisestä Hyvinvointilomien nettisivujen ”Hae lomalle” -osiossa. Hakemus täytetään sähköisesti Hyvinvointilomien nettisivuilla tai paperilomakkeella. Myös ryhmälomille hakevien henkilöiden loma myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
Tuetun loman saaminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.