Tuetut lomat ryhmille

Ryhmälomat toteutetaan yhteistyössä erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
Esimerkkeinä näistä ovat erilaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt, eläkeläisten-, maahanmuuttajien- ja työttömien yhdistykset sekä seurakunnat.

Lomatoiminnan toteutumisen edellytyksenä on Sosiaali- ja terveysministeriöltä Veikkausvoittovaroista saatava avustus.

Tuettua ryhmälomaa vuodelle 2022 haki noin 250 yhdistystä ja yhteisöä. Olemme ottaneet yhteyttä niihin ryhmiin, joille loma on myönnetty.

Vuoden 2023 tuettujen ryhmälomiemme hakuaika on 1.3.-31.5.2022.

Huomioittehan, että lomajaksolle hakevien henkilöiden hakemukset lähetetään vasta, jos ryhmä on saanut Hyvinvointilomilta hyväksyvän päätöksen lomasta.

Mikäli ryhmälomahakemuksia tulee enemmän kuin Hyvinvointilomat voi toteuttaa, niin valinta suoritetaan seuraavilla perusteilla:

  1. Ensikertalaisuus: yhdistys hakee ensimmäistä kertaa tuettua lomaa Hyvinvointilomien tai jonkun muun lomajärjestön kautta tai edellisestä lomasta on kulunut yli viisi vuotta.
  2. Yhteiskunnallinen tarve ja ajankohtaisuus: esimerkiksi erilaiset perheet, työttömien aktivointi, omaishoitajien virkistys, yksinäisyyden poistaminen, terveyden edistäminen.
  3. Kohderyhmä ja markkinointi: kenelle loma kohdennetaan ja millä menetelmillä lomaa markkinoidaan (esimerkiksi henkilökohtainen etsivä/löytävä työ, avoin tiedotus).

Ryhmälomalle hakevien henkilöiden tulee täyttää tuetun loman hakemus samalla tavalla kuin yleishaun lomajaksoille haettaessa. Lisätietoa hakemuksen täyttämisestä Hyvinvointilomien nettisivujen ”Hae lomalle” -osiossa. Hakemus täytetään sähköisesti Hyvinvointilomien nettisivuilla tai paperilomakkeella. Myös ryhmälomille hakevien henkilöiden loma myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.
Tuetun loman saaminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.