Yhteistyölomat

Järjestämme yhteistyölomia valtakunnallisten yhdistysten ja liittojen, niiden piirien tai sellaisten useamman yhdistyksen muodostamien ryhmien kanssa, jotka järjestävät toimintaa samalle kohderyhmälle.
Yhdistykset ja liitot voivat hakea tuettua yhteistyölomaa vuosittain.

Yhteistyölomat ovat suunnattuja tietylle kohderyhmälle. Loman hakijoiden ei tarvitse olla yhdistyksen tai liiton jäseniä tai asua tietyllä paikkakunnalla. Loman saaneiden tahojen tulee tiedottaa loman hakemisesta omissa viestintäkanavissaan.

Vuoden 2025 tuettujen yhteistyölomiemme hakuaika on päättynyt 15.5.2024.


Lomatoiminnan toteutumisen edellytyksenä on Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatava avustus.

Lomalle valituille yhteistyötahoille ilmoitetaan alustavista päätöksistä syksyllä 2024.

Huomioittehan, että lomalle hakevien henkilöiden hakemukset lähetetään vasta, jos yhteistyötaho on saanut Hyvinvointilomat ry:ltä hyväksyvän päätöksen lomasta

Yhteistyölomalle hakevien henkilöiden tulee täyttää tuetun loman hakemus samalla tavalla kuin yleishaun lomille haettaessa.
Myös yhteistyölomille hakevien henkilöiden lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein ensikertalaisuus huomioiden.
Henkilökohtaisen tuetun loman voi saada korkeintaan joka kolmas vuosi ja enintään kolme kertaa 10 vuoden aikana.

Lisätietoa toiminnastamme

Lisätietoa tuetun loman hakemisesta