Tue toimintaamme

Hyvinvointilomat ry on valtakunnallinen järjestö, joka järjestää tuettuja täysihoitolomia pienituloisille lapsiperheille, ikäihmisille, työttömille ja palkansaajille.

Viiden vuorokauden pituinen tuettu loma sisältää majoituksen, täysihoidon ruokailut ja ohjattuun lomaohjelmaan osallistumisen.

Tuetun loman hinta, eli omavastuuosuus on lomakohteesta riippuen
100€ – 130€/aikuinen ja 16-vuotta täyttänyt/ 5 vrk.
Työttömien lomilla omavastuuosuus on lomakohteesta riippumatta
50€/ hlö/ 5 vrk.

Tuetut lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

Miksi tuetut lomat ovat tärkeitä?

Loma on aikaa, jolloin voimme irrottautua arjen haasteista ja antaa itsellemme luvan rentoutua ja levätä. Se tarjoaa mahdollisuuden luoda muistoja ja vahvistaa perhesiteitä. Valitettavasti monille taloudelliset haasteet tekevät lomien järjestämisestä mahdottoman tehtävän.

Vuonna 2023 tuettua lomaa haki 48 450 henkilöä. Hakijamäärät osoittavat, että tarve tuetuille lomille on suuri.
Hakijoista 12 800 henkilöä tuli valituksi lomalle.

Tuetun loman perui vuoden 2023 aikana 3 609 hlöä. Jopa 21% (755 hlö) lomansa peruneista ilmoitti perumisen syyksi sen, ettei heillä ollut varaa maksaa tuetun loman omavastuuosuutta. Tästä syystä lomansa peruneiden osuus kasvoi 5 % edellisvuodesta.

Kustannusten nousu on entisestään lisännyt sekä pienituloisten tarvetta tuetuille lomille että lomalle valittujen haasteita omavastuulaskujen maksamisessa.

Lahjoita

Anna tukesi ja lahjoita haluamasi summa pienituloisten perheiden ja aikuisten hyvinvointia tukevaan työhömme.
Jokainen lahjoitus auttaa luomaan muistoja ja tarjoamaan virkistystä niille, jotka sitä eniten kaipaavat.

Voit tehdä lahjoituksen tilille: FI24 1555 3000 1143 72, NDEAFIHH, viitenumerolla 35870027.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerättävät varat käytetään tuettujen lomien järjestämiseen.

Keräysluvan tiedot:

Luvan saaja: Hyvinvointilomat ry (y-tunnus 2440730-7)
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero:  RA/2023/358
Toimeenpanoaika:  22.3.2023-
Toimeenpanoalue: Koko maa, poislukien Ahvenanmaa
Käytännön toimeenpanija: Hyvinvointilomat ry