Loma kodin ulkopuolella parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia

Itä-Suomen yliopiston ja Hyvinvointilomat ry:n yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että tuetut lomat parantavat lomalaisten tyytyväisyyttä elämään ja tiettyihin elämän osa-alueisiin, kuten vapaa-ajan laatuun ja määrään sekä sosiaaliseen elämään. Tutkimuksessa analysoitiin tuetun loman vaikuttavuutta asiakkaan koettuun hyvinvointiin ja osallisuuden kokemukseen.

Kuvassa tutkimustiimin jäseniä.

Yllä olevassa kuvassa tutkimuksesta julkaistun artikkelin kirjoittajatiimin jäsenet Scott McCabe, Raija Komppula, Elli Vento ja Timo Tammi.

Veikkausvoittovaroin rahoitetut tuetut lomat myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein sellaisille henkilöille tai perheille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan kodin ulkopuolella. Yllättävä havainto oli, että yleisen elämään tyytyväisyyden ohella loma kodin ulkopuolella kasvatti tyytyväisyyttä myös esimerkiksi työtilanteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

– On mahdollista, että kodin ulkopuolinen loma on saanut ihmiset näkemään elämäntilanteensa positiivisemmassa valossa, mikä heijastuu tutkimuksen tuloksiin. Tuettuihin lomiin sisältyvä täysihoito on myös saattanut konkreettisesti parantaa joidenkin lomalaisten taloudellista tilannetta, jos säästöä on syntynyt esimerkiksi ruokakuluissa, projektitutkija Elli Vento kertoo.

Tutkimuksessa havaittiin tuetun loman myös vahvistavan tasa-arvoisuuden kokemusta lapsiperheiden keskuudessa. Aiempien tutkimusten perusteella heikompiosaisten lapsiperheiden vanhemmat ovat tietoisia siitä, että heidän lapsensa jäävät paitsi asioista, jotka ovat mahdollisia useimmille ikätovereille.

– Kodin ulkopuolinen lomailu on itsessään hyvin eriarvoista toimintaa. Usein tämän havainnollistamisessa käytetään esimerkkiä, jossa lapset kertovat lomatekemisistään koululuokassa. Siinä, missä joku on saattanut reissata ulkomailla ja kiertää huvipuistoja, toisella ei välttämättä ole mitään erityistä kerrottavaa, jos loma on vietetty kotiympäristössä ilman mahdollisuutta erityisiin loma-aktiviteetteihin, Vento toteaa.

Tutkimuksessa analysoitiin 299:n tuetulla lomalla olleen vastaajan koettua hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta ennen ja jälkeen loman. Tutkimukseen sisältyi myös 72 vastaajan kontrolliryhmä, jonka lomahakemus oli tullut hylätyksi ja joka ei tarkastelujakson aikana ollut käynyt omakustanteisella lomamatkalla kodin ulkopuolella. Kontrolliryhmän tasa-arvoisuuden kokemukset ja tyytyväisyys yhteiskunnalliseen asemaan heikentyivät kesälomakauteen sijoittuvalla tarkastelujaksolla, mikä osaltaan kertoo kodin ulkopuolisen loman merkityksestä yksilön hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksiin.

Tuettuja lomia järjestävän Hyvinvointilomat ry -lomajärjestön kanssa yhteistyössä toteutettu tutkimus on julkaistu matkailututkimuksen johtavassa julkaisussa, Annals of Tourism Research -lehdessä. Tutkimuksen rahoitti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö. Tutkimuksen tieteellinen anti keskittyy matkailututkimuksessa uudenlaiseen analyysimenetelmään, jonka myötä tunnistetut hyvinvointivaikutukset voidaan yhdistää entistä paremmin lomakokemukseen.  Tutkimuksessa käytetty loman vaikuttavuuden mittausmenetelmä on otettu käyttöön Hyvinvointilomat ry:n lomatoiminnan seurannassa keväästä 2020 alkaen.

– Tuettu lomatoiminta on saanut tämän tutkimuksen ansiosta käyttöön uuden loman vaikuttavuuden mittarin. Sillä saadaan nopeasti tietoa siitä, miten lomatoiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja mihin suuntaan toimintaa tulee kehittää, toteaa Hyvinvointilomat ry:n toiminnanjohtaja Esa Kaskimo.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Elli Vento, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, elli.vento(at)uef.fi,  puh. 050 476 5179

Raija Komppula, matkailuliiketoiminnan professori, Itä-Suomen yliopisto, raija.komppula(at)uef.fi, puh. 050 438 7475

Esa Kaskimo, toiminnanjohtaja, Hyvinvointilomat ry, esa.kaskimo(at)hyvinvointilomat.fi, puh. 010 830 3406

Tutkimusartikkeli:

Elli Vento, Timo Tammi, Scott McCabe, Raija Komppula. Re-evaluating well-being outcomes of social tourism: Evidence from Finland. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103085