Tervehdys puheenjohtajalta

Pahempaa pelättiin. Näin voi todeta, kun katselee taaksepäin vuoden takaista tilannetta keväällä 2020. Tuolloin lomatoiminnan uudelleen käynnistämiselle ei ollut nähtävissä selkeää valoa tunnelin päässä. Tiedettiin, että jossain vaiheessa toiminta voidaan käynnistää, mutta milloin ja minkälaisin varovaisuusperiaattein, oli pimennossa. Tilanne oli monen lomaansa odottaneet näkökulmasta hyvin harmillinen ja epävarma.

Hyvinvointilomat ry:n puheenjohtaja Anneli Kiljunen nojaa puuhun ja hymyilee aurinkoisessa puistossa.

Pandemia loi arkeemme uudenlaisen jännitteen, josta meistä varmasti jokainen kaipaisi lomaa ja irti päästämistä. Lapsiperheet ovat olleet kovilla, kun koululaiset ovat opetelleet opiskelemaan kotona. Ikäihmiset ja riskiryhmät joutuivat suojelemaan terveyttään omaa toimintaansa merkittävästi rajaten. Jokaiselle meistä maskeista ja desinfiointiaineista on tullut tapa suojata itseä ja muita.

Normaalinakin aikana hyvinvointilomien tarkoitus on mahdollistaa ihmisten arkeen ansaittu tauko. Mikäli lomaa tai taukoa ei ole pitkään aikaan näkyvissä, käy elämä monelle hyvin raskaaksi. Pandemiasta johtuvat rajoitteet ja arjen muutos ovat väsyttäneet monet, jonka vuoksi mahdollisuus turvallisesti järjestettyyn lomaan läheisten tai muiden lomalaisten kanssa on ollut entistä arvokkaampaa.

Haasteellisesta vuodesta huolimatta Hyvinvointilomat ry pystyi järjestämään vuonna 2020 tilanteeseen nähden tuettuja lomia hyvin. Lomia pystyttiin järjestämään parempana epidemia-aikana turvallisesti, mutta vähemmän kuin aiemmin. Hakijamäärät myös ymmärrettävästi laskivat.

Lomatoimintaa ei järjestetty keväällä eikä loppuvuodesta 2020. Hyvinvointilomien hallitus keskeytti päätöksellään lomatoiminnan näinä ajanjaksoina kokonaan siksi, jotta sekä lomalaisten että lomakohteiden henkilökunnan turvallisuus voitiin taata pandemian jatkuessa. Tämä oli vastuullinen päätös.

Vaikka moni loma ei toteutunut, pystyi yhdistys kuitenkin kehittämään toimintaansa ja pääsemään itselleen asetettuihin tavoitteisiin. Me onnistuimme mm. nostattamaan yhdenhuoltajan perheiden lomien sekä palautteen vastanneiden prosentuaalista määrää. Yhdenhuoltajan perheiden osalta tämä tulos oli hienoa, sillä SOLOVA-tutkimuksen mukaan yksinhuoltajaperheiden tarve tuetuille lomille on suuri ja heillä on usein muita perheitä vaikeampi taloudellinen tilanne. Heille pystyttiin tarjoamaan lomilla kohdennetumpia palveluita, kuten esimerkiksi lastenhoitomahdollisuuksia.

Lapsiperheiden osalta tuettujen lomien osuus nousi muutenkin vuoteen 2019 verrattuna. Koronaviruksella oli tähän oma vaikutuksensa, sillä etenkin heinäkuusta alkaen lapsiperheet osallistuivat tuetuille lomille ikäihmisiä enemmän.

Kehitettävääkin on. Hyvinvointilomat ry haluaa entistä paremmin tavoittaa ne henkilöt, jotka tarvitsevat eniten tuettua lomaa. Yhdistys on rahoittajan toiveiden mukaisesti lisännyt vuoropuhelua ja yhteistyötä sosiaalialan ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyön avulla on ollut tarkoitus tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat, sillä he eivät mitä todennäköisimmin löydy perinteisin viestintäkeinoin. Tämä työ on erittäin tärkeää ja onnistuessaan monelle tuetulle henkilökohtaisesti arvokasta.

Anneli Kiljunen
puheenjohtaja